Kalkulator

Wypełnij poniższe pola
i oblicz potencjał wzrostu zysku operacyjnego Twojej firmy !
1.Podaj wielkość rocznego obrotu firmy w PLN
2.Podaj wielkość rocznych kosztów operacyjnych w PLN
3.Średnioroczne całkowite zatrudnienie w firmie w osobach
4.Czy w firmie były prowadzone działania polegające na redukcji kosztów lub wzrostu efektywności ?
Jeśli tak to ile miesiecy trwały ?
Jaką procentową korzyść finansową przyniosły w stosunku do poziomu kosztów operacyjnych z pkt 2
%
5.Czy w firmie funkcjonują wskaźniki operacyjne i zarządzanie przez cele
Oblicz
Potencjalny roczny wzrost zysku operacyjnego po przeprowadzeniu działań przez In Profit Concept
* Podany wzrost zysku operacyjnego jest obliczeniem szacunkowym zakładającym niezmienny obrót, dokładne obliczenia wymagają szczegółowej analizy firmy.