Polityka Prywatności

IN PROFIT CONCEPT chroni i szanuje Twoją prywatność oraz przestrzega nowej dyrektywy unijnej – Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679/UE, które ma na celu zwiększenie zakresu ochrony i praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do umówienia spotkania oraz realizacji kontaktu ze strony IN PROFIT CONCEPT oraz otrzymywania newsletteru i informacji handlowych od IN PROFIT CONCEPT.

Administratorem danych jest In Profit Concept Doradztwo dla firm produkcyjnych Remigiusz Konieczny z siedzibą w Poznaniu.

Cel gromadzenia danych: do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz w trakcie ewentualnej współpracy. Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

Gromadzone dane: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, e-mail, telefon, nazwa firmy. Okres przetwarzania: do chwili zakończenia kontaktów handlowych bez zawarcia umowy lub do zakończenia wykonywania zawartej umowy lub w przypadku danych zbieranych na podstawie zgody, do chwili wycofania zgody.

Podmiot danych osobowych ma w każdej chwili możliwość dostępu do danych i ich prostowania oraz usunięcia. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można wycofać przesyłając wiadomość na adres e-mail: office@inprofitconcept.pl rezygnacja z subskrypcji newsletteru możliwa jest poprzez wciśnięcie linku na końcu otrzymanej wiadomości.

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane agencji e-marketingowej w celu wykonania zleceń złożonych przez administratora. Skargę związaną z przetwarzaniem danych można zgłosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dane osoby do kontaktu: Remigiusz Konieczny mail: office@inprofitconcept.pl