Redukcja kosztów operacyjnych

 • O1

  Wzrost zysku przedsiębiorstwa poprzez redukcję kosztów operacyjnych.

 • O2

  Wzrostu zysku i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • O3

  Wzrostu efektywności i ułatwienie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wprowadzenie wskaźników i zarządzania przez cele (MBO).

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • O4

  Inne potrzeby klienta.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wzrost zysku przedsiębiorstwa poprzez redukcję kosztów operacyjnych

Usługa ta rozpoczyna się szczegółową analizą kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa i ich głównych składowych w oparciu o dostępne dane. Na podstawie przeprowadzonej analizy i w oparciu o narzędzia wartościujące, nadanie im właściwego priorytetu w działaniach doradczych z uwzględnieniem ich udział w kosztach ogólnych oraz potencjału redukcyjnego. Po wykonaniu tych czynności przystępujemy do przygotowania planu działania mającego na celu redukcję określonych kosztów zgodnie z ustalonym wcześniej priorytetem. Działania te realizowane są poprzez zastosowanie dedykowanych dla danego przedsiębiorstwa metod i narzędzi, których przykłady wymieniamy poniżej.

Usługa ta w zależności od konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa umożliwia zwiększenie zysku operacyjnego dzięki obniżeniu kosztów:

Metody, które stosujemy w celu realizacji tego zadania to między innymi:

Jak pracujemy z klientem podczas realizacji tej usługi:

 1. Analiza potrzeb klienta
 2. Wstępna analiza kosztów i czynników kosztotwórczych na podstawie danych księgowo-finansowych i produkcyjnych
 3. Przeprowadzenie wartościowania kosztów pod kątem ich wielkości udziału i potencjału redukcyjnego
 4. Ustalenie z klientem metodologii kalkulacji wskaźników kosztowych
 5. Obliczenie bazowych wskaźników kosztowych
 6. Audyt obszarów, których dotyczy redukcja kosztów
 7. Ustalenie celów z klientem
 8. Zawarcie umowy z klientem 
 9. Przeprowadzenie pogłębionych analiz kosztów
 10. Przedstawienie klientowi wstępnego plan działania
 11. Konsultację planu działania z klientem
 12. Przedstawienie klientowi ostatecznego planu działania wraz z harmonogramem, celami i kosztorysem
 13. Realizacja uzgodnionego planu działania
 14. Pomiary monitorujące osiągane korzyści finansowych 
 15. Pomiary końcowe osiągniętych korzyści finansowych
 16. Zakończenie realizacji planu działania
 17. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania.
 18. Przedstawienie klientowi raportu końcowego i rekomendacje na kolejny okres

Przewidywany czas trwania projektu 12 do 18 miesięcy