Wzrost efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych

 • O1

  Wzrost zysku przedsiębiorstwa poprzez redukcję kosztów operacyjnych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • O2

  Wzrostu zysku i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych.

 • O3

  Wzrostu efektywności i ułatwienie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wprowadzenie wskaźników i zarządzania przez cele (MBO).

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • O4

  Inne potrzeby klienta.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wzrost zysku i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych

Usługa ta polega na zastosowaniu odpowiednich do realizacji celów przedsiębiorstwa działań i metod mających na celu podniesienie efektywności procesów operacyjnych w tym: przygotowania produkcji, produkcji właściwej, kontroli jakości, logistyki i magazynowania w zależności od zidentyfikowanych w danym przedsiębiorstwie potrzeb.  Dzięki zastosowanym metodom i narzędziom podnosimy efektywność procesów, poziom wykorzystanie parku maszynowego, obniżamy ilość potrzebnego miejsca na procesy produkcyjne i logistyczne. Co w efekcie finalnym powoduje:

Metody, które stosujemy w celu realizacji tego zadania to między innymi:

Jak pracujemy z klientem podczas realizacji tej usługi:

 1. Analiza potrzeb klienta
 2. Wstępna analiza efektywności prowadzonych procesów i wskaźników efektywnościowych na podstawie dostępnych raportów, danych produkcyjnych i informacji
 3. Przeprowadzenie wstępnego audytu obszaru, w którym będą prowadzone działania efektywnościowe.
 4. Obliczenie bazowych wskaźników efektywnościowych i określenie potencjału ich wzrost
 5. Ustalenie z klientem metodologii kalkulacji wskaźników efektywnościowych będących przedmiotem współpracy
 6. Zawarcie umowy
 7. Przeprowadzenie pogłębionych analiz poziomu efektywności przedsiębiorstwa
 8. Przeprowadzenia pogłębionych audytów obszaru produkcyjnego 
 9. Przedstawienie klientowi wstępnego plan działania
 10. Omówienie planu działania z klientem
 11. Przygotowania i przedstawienie klientowi ostatecznego planu działania wraz z harmonogramem, celami i kosztorysem
 12. Realizacja uzgodnionego planu działania
 13. Pomiary monitorujące osiąganych wskaźników efektywnościowych  
 14. Pomiary końcowe osiągniętych celów 
 15. Zakończenie realizacji planu działania
 16. Rozliczenie rzeczowe i finansowe zadania
 17. Przedstawienie klientowi raportu końcowego i rekomendacje na kolejny okres

 

Przewidywany czas trwania projektu 18 do 24 miesięcy