Wprowadzanie wskaźników i zarządzania przez cele

 • O1

  Wzrost zysku przedsiębiorstwa poprzez redukcję kosztów operacyjnych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • O2

  Wzrostu zysku i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • O3

  Wzrostu efektywności i ułatwienie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wprowadzenie wskaźników i zarządzania przez cele (MBO).

 • O4

  Inne potrzeby klienta.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wzrost efektywności i łatwości zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wprowadzenie wskaźników i zarządzania przez cele (MBO)

Usługa polega na wdrożeniu w przedsiębiorstwie zarządzania przez cele opartego na mierzalnych parametrach i wskaźnikach. Ten typ zarządzania wspiera i umożliwia osiąganie przez przedsiębiorstwo wyznaczonych celów z równoczesną realizacją celów indywidualnych pracowników co powoduje wzrost motywacji pracowników. Ustalone cele mogą mieć charakter celów ilościowych i jakościowych, solidarnych i indywidualnych a poprzez właściwe ich skaskadowanie obejmują wszystkich pracowników na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej. Cele przedsiębiorstwa ustalane są przez Właścicieli i Kierownictwo firmy w oparciu o metodologię SMART i kaskadowane na wszystkie stanowiska w firmie. Taki podejście umożliwia:

Realizacja celów wspierana jest poprzez zaproponowany motywacyjny program premiowy.  Zarządzanie przez cele nie musi generować dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstwa a dobrze dobrany program motywacyjny może ograniczyć ich poziom w stosunku do osiąganego zysku.

Metody, które stosujemy w celu realizacji tego zadania to między innymi:

Jak pracujemy z klientem podczas realizacji tej usługi:

 1. Analiza potrzeb klienta
 2. Analiza obecnych zasad zarządzania występujących w firmie, celów i motywatorów
 3. Ustalenie celu dla przedsiębiorstwa według metodologii SMART
 4. Zawarcie umowy z klientem 
 5. Gradacja celów zgodnie ze strukturą organizacyjną
 6. Opracowanie tabeli celów dla każdego z obszarów i wszystkich stanowisk dla danego obszaru
 7. Opracowanie kart metodyki celów zawierających metodologie ich kalkulacji
 8. Opracowanie programu motywacyjnego 
 9. Komunikacja zarządzania przez cele jak i samych celów pracownikom
 10. Rozpoczęcie wdrożenia zarządzanie przez cele
 11. Okres implementacji i zbieranie rekomendacji
 12. Dokonanie korekt na podstawie rekomendacji – jeśli wymagane.
 13. Rozliczenie wyników realizacji celów.
 14. Zakończenie realizacji planu działania
 15. Przedstawienie klientowi raportu końcowego i rekomendacje na kolejny okres